Posts

The power of God's word

Believe in Jesus

Masterplan of salvation

To be a witness

Nakikita ang Panginoon

The grace of pondering

Choose what truly is necessary for the New Year

Salita ng Diyos, Salita ng Buhay - October 16, 2020

Bibliarasal: Kamatayan at buhay, Sta. Teresa de Avila

Kapistahan ni Sta. Teresita ng Batang si Hesus

Ang kahulugan ng buhay natin

Daan ni Maria tungo kay Hesus

Kailan natin binuhat ang paghihirap ng ating kapwa?